077-4405268

SLNG BLOG

אינטגרציה SLNG עם Integromat

כבעלי עסקים אנו רוצים שמערכת הדיוור תהיה מסונכרנת לשאר המערכות שלנו, שפניות של מתעניינים חדשים יגיעו ויטופלו בזמן אמת, שהמסרים יהיו ממוקדים ומותאמים ללקוחות, שכל

המשך קריאה...