מערכת הדיוור והסמס SLNG – חיפוש הודעות שנשלחו לפי מספר נייד או כתובת מייל